αβ

ΥΠΕΡΒΑΙΝΩ

Σειρά OTD Power Power System

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ψηφιακή οθόνη, θύρα φόρτισης, θύρα USB, θύρα DC5521, σύστημα οικιακής ισχύος Ψηφιακή οθόνη με τάση προβολής σε πραγματικό χρόνο, ισχύ συστήματος, χρήση συστήματος ημερών κ.λπ.

ενότητα2_1

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φωτισμό LED, ανεμιστήρες, φόρτιση κινητού τηλεφώνου, ψυγείο, τηλεόραση και άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

* Η τηλεόραση και το ψυγείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στη θύρα 5A DC.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες οικιακές συσκευές

ενότητα2_2
ενότητα3_1

Δύο επιλογές φόρτισης

Θύρα φόρτισης XT60

Ανάλογα με τη διαφορετική κατάσταση, ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να επιλέξει τη φόρτιση από ηλιακό πάνελ ή από το φορτιστή.

ενότητα3_2

Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό τσιπ

1. Μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την τάση, την ισχύ και τη θερμοκρασία κ.λπ. Θα υπάρξει συναγερμός όταν το σύστημα είναι ανώμαλο.
2. Έλεγχος των ρευμάτων εισόδου και εξόδου, προστασία της μπαταρίας από  υπερβολική φόρτιση και υπερφόρτιση και παράταση της διάρκειας ζωής.

ενότητα4_1
ενότητα6_1_Α
ενότητα5_1

Οθόνη LCD

Προβολή της κατάστασης λειτουργίας
του συστήματος σε πραγματικό χρόνο

ενότητα5_2

3 φώτα, 6 μοτίβα

Αναβοσβήνει το πράσινο φως: Φόρτιση Το
κόκκινο φως αναβοσβήνει: Απαιτείται φόρτιση Το
πορτοκαλί φως αναβοσβήνει: Προειδοποίηση ασυνήθιστης τάσης
Πράσινο φως αναμμένο: Πλήρως φορτισμένο
Κόκκινο φως αναμμένο: Συνιστάται φόρτιση
Φως πορτοκαλί αναμμένο: Προειδοποίηση για μη φυσιολογική θερμοκρασία

ενότητα5_3

Ανεξάρτητος
διακόπτης ελέγχου

1. Μπορεί να μειώσει την αχρησιμοποίητη κατανάλωση ισχύος εξόδου. 
2. Η ισχύς έκτακτης ανάγκης μπορεί να ενεργοποιηθεί.

ενότητα6_1_B

Πλήρωση πακέτων μέσα στο πάνω κάλυμμα

Όταν η μπαταρία είναι σε λειτουργία για 400-500 ημέρες, ακολουθήστε το εξώφυλλο

εικόνα για την επαναπλήρωση υγρού. Αφού ξαναγεμίσουμε, η διάρκεια ζωής του
το σύστημα αναμένεται να επεκταθεί κατά 15% -30%.
Ορισμένα μοντέλα δεν έχουν αυτήν τη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τους επαγγελματίες να εκτελέσουν
συντήρηση αντικατάστασης υγρού (απιονισμένο νερό).

Προφυλάξεις για ασφαλή χρήση

Προφυλάξεις ασφαλείας
1. Μην αποσυναρμολογείτε για επισκευή ή τροποποίηση, ή το σύστημα θειικού οξέος, μόλυβδος θα προκαλέσει βλάβη στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.
2. Μην συντομεύετε τους θετικούς και αρνητικούς ακροδέκτες του συστήματος ή της ομάδας συστήματος, διαφορετικά θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία.
3. Συνδέστε σταθερά το ακροδέκτη του κοχλία, εάν χαλαρό θα γίνει η αιτία της πυρκαγιάς.
4. Μην μολύνετε λάδι, νερό ή άλλα χημικά, διαφορετικά θα υπάρξει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και η αιτία της δυσλειτουργίας.
5. Φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
6. Μην συνδέεστε σε τροφοδοσία διαφορετική από την ονομαστική τάση, διαφορετικά θα υπάρξει πυρκαγιά και η αιτία της δυσλειτουργίας .
7. Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα απευθείας ως τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, αλλιώς θα γίνει λόγος πυρκαγιάς, βλάβης, ζημιάς. (Για να κάνετε το σύστημα ως τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ειδικό εξοπλισμό όπως το UPS.)
8. Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε φωτιά, θερμότητα ή φωτιά, ώστε να μην προκαλέσει έκρηξη
9. Η διαδικασία φόρτισης θα παράγει ίχνος αερίου, κατά τη χρήση, προσέξτε τον εξαερισμό και την απαγωγή θερμότητας και διατηρήστε τις συνθήκες εξαερισμού.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

1. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε στις ακόλουθες περιπτώσεις, διαφορετικά θα
   είναι σφάλμα, διαρροή οξέος, διαρροή και άλλοι λόγοι
1.1. Υπαίθρια και άλλα μέρη όπου υπάρχει άμεση βροχή ή ηλιοφάνεια.
1.2. Ομιχλώδη ή παγωμένα μέρη.
1.3. Τοποθεσίες με διαβρωτικά αέρια.
1.4. Υγρά βαρύτερα ή σκονισμένα μέρη.
1.5. Εμφάνιση σοκ ή σοκ.
1.6. Πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, καθαρό περιβάλλον.

2. Συντήρηση οθόνης LCD
2.1. Αποφύγετε τα σκληρά αντικείμενα να καταπιέσουν τον πίνακα ελέγχου.
2.2. Διατηρήστε την οθόνη, τη διεπαφή καθαρή και στεγνή.
2.3. Ελέγχετε πάντα την οθόνη του συστήματος.
2.4. Να γνωρίζετε τον συναγερμό του βομβητή.
2.5. Χειριστείτε έγκαιρα όταν το σύστημα συναγερμών
2.6. Οι οθόνες LCD του συστήματος και η πλακέτα κυκλώματος πρέπει να είναι αδιάβροχες αδιάβροχες  , κατά τη χρήση υγρών συνθηκών, η οθόνη LCD και το σύστημα   θα μπορούσαν να βρίσκονται σε μη φυσιολογικές λειτουργίες.