Ang Acting Consul General ng Konsulado ng Thailand sa Xiamen ay binisita ang Huawei Power Source.

Noong Abril 6, 2018, binisita ng aming kumpanya si G.Mongkol Sinsomboon, Acting Consul General ng Konsulado ng Thailand sa Xiamen. G. Zhang Mingdong, pinuno ng county ng Yunxiao County, at G. Ke Zhimin, Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Huawei Power Source, at natanggap ng matandang pamamahala ng kumpanya ang pagtanggap.
Una, si G. Zhang Mingdong at G. Ke Zhimin ay maligayang tinatanggap ang pagbisita ni Mr.Mongkol Sinsomboon.

 

201805111555483878

Sa itaas: Mr.Mongkol Sinsomboon (ikaapat mula sa kaliwa) at G. Ke Zhimin (ikalima mula sa kanan)

201805111556136700

Mr. Ke Zhimin leads Mr.Mongkol Sinsomboon to visit the company's showroom and workshop production site. Through the introduction of product display and corporation culture, Mr.Mongkol Sinsomboon had a preliminary understanding of Huawei Power.

201805111556441556

Later, the two sides conducted in-depth exchanges and discussions on the "the Belt and Road," "Thailand 4.0," and Thailand visas.
Mr.Mongkol Sinsomboon stated that the "Thailand 4.0" development strategy will provide good opportunities and platforms for Chinese and Thailand companies to develop manufacturing cooperation. " the Belt and Road " and "Thailand 4.0" work hand in hand, and it is also an entry point for pushing China-Thailand relations to a new level.

201805111557432975

Bumalik sa balita